Punt equipo

 

El Centre Punt Psicologia es crea per compartir l’experiència desenvolupada per 4 professionals en diferents equips i centres, al llarg de més de 20 anys.

L’ objectiu és atendre nens, joves i adults amb les diferents vies de tractament psicològic, neuropsicològic i pedagògic, amb el coneixement i l’ experiència que ens avala.

Una altra de les nostres especialitats és l’ assessorament psicopedagògic a famílies i escoles.

El centre està vinculat a la Unitat del Son Dr. Estivill, tan pel que fa a l’espai com pel que fa a la metodologia en el tractament de l’ adquisició de Bons Hàbits.