Psicologia

 

L’objectiu principal es el d’oferir avaluació i tractament psicològic a nens y adolescents amb dificultats acadèmiques, emocionals o de conducta.

Està dirigit a ajudar als nens a superar trastorns emocionals, com depressions, pors, terrors nocturns, enuresis, etc.

L’espai terapèutic s’ofereix per ajudar al nen/a a sentir-se millor amb ell mateix i amb l’entorn. Es treballa per a que els nens/es es sentin forts i puguin afrontar la realitat que els rodeja de forma constructiva.  També pot ajudar-los a fer-se responsables de la seva actitud davent la vida.

Els nens i nenes aprenen aviat que la vida no és perfecte, que vivim en un món ple de contradiccions i dicotomies. Molts pares i mares tenen que afrontar les seves pròpies dificultats i això fa que de vegades no tinguin tota la disponibilitat que voldrien per als seus fills/es.

Les sessions es desenvolupen a través del joc i altres activitats relacionades amb el problema o dificultat que presenta el nen, la funció i la freqüència de les sessions variarà segons les característiques de cada cas.

 

•   Diagnòstic i orientació.

•   Psicoteràpia individual amb nens, adolescents i adults.

•   Teràpia familiar i de parella.

•   Tractament psicopedagògic (dificultats emocionals que interfereixen en l'aprenentatge).

•   Assessorament als pares.

•   Assessorament a les escoles i a les institucions.

•   Supervisió de la tasca professional.