Coaching 

    • El coaching esta relacionat amb “transformació”.

    • El coaching ajuda ha aconseguir resultats davant de situacions que ens semblen de difícil solució.

    • Aporta una mirada diferent, per retrobar-nos amb els nostres recursos i les nostres capacitats.

    • Ajuda a definir i a projectar una part de nosaltres que no sempre coneixem.

    • Ajuda a prendre consciència de les nostres actituds.