neuropsicologia

 

L’ estudi de l’ organització cerebral dels processos cognoscitius comportamentals i de les seves alteracions en cas de dany o disfunció cerebral s’ anomena neuropsicologia. S’ aborden els principals problemes i/o trastorns neuropsicològics units al desenvolupament, tals com els derivats  de l'atenció, del llenguatge, de la memòria i l'aprenentatge. Així mateix, també els efectes o dèficits cognitius provocats per traumatismes craneoencefàlics (TCE), accidents vasculars o ictus (AVC), tumors cerebrals i malalties neurodegeneratives (com per exemple la malaltia d'Alzheimer, esclerosi múltiple) en l'adult.

Inclou:

 

 

   • Avaluació i diagnòstic neuropsicològic
   • Rehabilitació neuropsicològica
   • Estimulació cognitiva
   • Assessorament i recolzament familiar