Estimulació Cognitiva : Atenció, Concentració, Memòria, Llenguatge

 

L'estimulació cognitiva fa referència a totes aquelles activitats dirigides a millorar el rendiment cerebral, tant general com de funcions específiques (atenció, memòria, planificació, càlcul...). Té com a objectiu mantenir i millorar les capacitats mentals de les persones amb trastorns del llenguatge i dèficits cognitius associats a patologies neurològiques o alteracions en el desenvolupament, realitzant tractaments interactius d'estimulació cognitiva.

 

 

 

 

La intervenció està dissenyada per obtenir una estimulació específica per a cada perfil terapèutic, treballant les àrees segons les necessitats de cada persona:

   • Atenció i concentració.

   • Memòria.

   • Percepció i reconeixement.

   • Llenguatge.

   • Càlcul.

   • Orientació espacial i temporal.

   • Funcions executives.

Què tractem: 

 Alteracions cognitives provocades per diverses causes:

   •  Lesió cerebral (ictus, traumatismes cranioencefàlics ...).

   •  Alzheimer en estat lleu o moderat.

   •  Malalties neurodegeneratives (Esclerosi Múltiple, Parkinson, Huntington ...) i algunes malalties neuromusculars.

   •  Malalties psiquiàtriques amb alteracions cognitives associades (esquizofrènia).