Logopèdia i Habilitats Comunicatives

 

Las Habilitats Comunicatives tenen com a objectiu prevenir, diagnosticar i tractar les patologies relacionades amb el llenguatge, la veu, la parla i l'audició, dirigida a nens, adolescents i adults. A partir de l’exploració del llenguatge i un acurat diagnòstic es proposa la intervenció més adequada per a cada persona.

 

La intervenció va dirigida a:

   • Processos d'adquisició del llenguatge (Retards del llenguatge expressius i/o comprensius, Disfàsia, Trastorn generalitzat del desenvolupament).

   • Dificultats en la veu (Disfonia de diferent etiologia).

   • En l'expressió verbal o pronunciació (Disàrtria, Dislàlia, Disglòssia).

   • Dificultats en la lectura i/o escriptura (Dislèxia, Disgrafia).

   • Dificultats en el llenguatge expressiu i/o comprensiu (Afàsies adults i nens).

   • Dificultats en la fluïdesa de la parla (Quequesa).

   • Dificultats en la respiració, succió, masticació i deglució (Teràpia Miofuncional).

   • Assessorament als pares, a les escoles i a les institucions.