Tractaments del Transtorn d' Atenció i Hiperactivitat (TDA-TDAH)

 

El TDA/TDAH és un trastorn neuropsicològic en el que intervenen factors genètics i també, en molts casos, factors ambientals. Aquesta alteració de la conducta es pot començar a detectar a l’ infància, amb manifestacions d’ una activitat exagerada, impulsivitat i/o dificultats en mantenir l’ atenció en els aprenentatges. Depenent dels símptomes que es manifestin, es pot tractar d’ un problema d’ hiperactivitat, d’ inatenció o bé impulsivitat. En alguns casos es poden produir tots tres alhora o de forma combinada. En molts casos el TDAH genera altres alteracions, tan d’ autoestima, com de conducta o de sociabilitat que s’ han d’ abordar paral·lelament al tractament específic del TDAH. Actualment existeixen diferents proves per diagnosticar aquesta alteració, així com mesures per tractar-les, tant farmacològiques com psicoterapèutiques o conductuals.

Aquesta alteració s’ha confós freqüentment amb altres manifestacions conductuals o psicològiques, per tant és molt important ajustar el diagnòstic per què el tractament sigui eficaç.

A Punt Psicologia, atenem nens, adolescents i joves amb TDA-TDAH tan pel que fa al diagnòstic com al tractament, farmacològic o psicològic, depenent  de cada cas.