Seguiment Escolar i Hàbits D’estudi

 

L’agilitat mental d’un estudiant pot estar condicionada, més que per les seves capacitats mentals, per la seva motivació. L’aplicació d’unes bones tècniques d’estudi permeten modificar certs hàbits, que poden millorar i es reforçar el seu rendiment escolar.

En general quan parlem d’un “mal estudiant” si aprofundim una mica, apareixen molts factors que es superposen, més enllà d’una única causa que expliqui el seu fracàs escolar.

 

 

 

  • Millorar el rendiment acadèmic de les diferents àrees, les instrumentals i aquelles més específiques de cada curs escolar.

  • Treballar els hàbits que fomenten conductes apropiades per l’aprenentatge ( com organitzar l’horari i el control de l’agenda escolar) y les tècniques d’estudi ( pre-lectura, lectura atenta, anàlisi i subratllat, síntesis, esquemes i resums).

  • Treballar els hàbits que fomenten conductes apropiades per l’aprenentatge.

  • Elaborar i ensenyar estratègies per a la preparació i elaboració d’exàmens.

  • Millorar l’autoestima en quant a  les tasques i l’estudi, identificant les habilitats positives.

  • Ensenyar i reforçar conductes apropiades i facilitadores per un estudi eficaç.

  • Mantenir actuacions de coordinació amb l’escola i tutor de l’estudiant.

  • Intervenir amb els pares per ajudar-los a posar en pràctica l’organització de l’estudi a casa.

 

Aprendre uns bons hàbits, els descansos, la planificació i l’organització de les assignatures i exàmens són exemples del que es treballa en aquest espai mitjançant sessions individuals i personalitzades en funció de les necessitats específiques de cada estudiant.